Architectuur

Wat is architectuur?

Als je naar buiten gaat, als je binnen bent, word je omringd door architectuur.Wij worden haast elke dag geconfronteerd met architectuur en we maken er gebruik van of we er nou bewust van zijn of niet.

Architectuur is een bouwstijl, een bouwkunst, het vormen van ruimtes en omgevingen. Een ruimte is zo gevormd, je hebt er immers maar vier muren voor nodig. Als architect heb je vervolgens de belangrijke taak om een ruimte zo vorm te geven dat mensen zich er prettig voelen. Architectuur draait om een balans tussen drie onderdelen: schoonheid, stevigheid en bruikbaarheid.

De architect

Een architect ontwerpt een gebouw of ruimte en ‘bedrijft’ daarmee architectuur. Het beroep van architect is uniek in de wereld omdat zijn werk zowel het technische als het kunstzinnige vlak van de werkelijkheid bestrijkt. Een architect moet een gebouw of ruimte ontwerpen wat de mensen mooi vinden en technisch haalbaar is.

Analyse 

Sta je op het punt om aan een nieuw-, aan- of verbouwproject te beginnen? Zorg er in dat geval voor dat je de juiste voorbereidingen treft, voordat je aan de slag gaat. Het komt zeer regelmatig voor dat mensen onvoorbereid aan bouwprojecten beginnen, met alle gevolgen van dien. Als pas tijdens het bouwproject blijkt dat bepaalde onderdelen van het bouwproject niet uitvoerbaar zijn, dan is dit lastig aan te passen. Reden genoeg om dergelijke problemen voor te zijn en je plannen vooraf voor te leggen aan een architect!

Ontwerp

Nadat de eerste bouwplannen op tafel zijn komen te liggen, is het zaak om het ontwerp voor het nieuwe gebouw vorm te geven. Tijdens deze tweede fase van een bouwproject kun je samen met een architect kijken welke materialen en vormen geschikt zijn voor het bouwproject. Hierbij is het opnieuw van belang om te kijken naar de regelgeving binnen de gemeente waar het gebouw komt te staan.

Uitvoering

Op het moment dat de bouwplannen voor een bouwproject op tafel liggen en haalbaar bevonden zijn, kan men beginnen aan de uitvoering. Voordat je aan de uitvoering van een bouwproject begint, is het belangrijk om de juiste partijen bij het bouwproject te betrekken. Niet iedere elektricien of loodgieter is even betrouwbaar, waardoor de kwaliteit van het bouwproject minder hoog zal zijn.